KONKORDATO

15.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile mevcut konkordato müessesi yeniden düzenlenmiş ve iflasın ertelenmesi tamamen kaldırılmıştır…

MORE…

START UP HUKUKU

Bilişim ve teknolojinin öncülük ettiği 21.yy’da insanoğlu hızlı bir değişimin içine girerek, bu değişime hem ayak uydurma hem de yakalama telaşına düşmüştür. Bilişim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler değişik fikirlerin ve girişimci…

MORE…

Litvanya Uygulamasında Yatırım Hukuku

Litvanya, Avrupa ve Avrasya’nın kesişme noktasında stratejik olarak yer alan bir avrupa ülkesidir. Yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir ekonomi, AB kuralları ve normları, iyi eğitimli ve çok dilli işgücü, gelişmiş BT altyapısı, düşük enflasyon ve istikrarlı…

MORE…

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi (Lahey Kaçırma Sözleşmesi), çocukların antlaşmaya ortak diğer ülkelerden geri dönüşünü isteyen ebeveynler için birincil bir medeni hukuk mekanizmasıdır…

MORE…