hizmetlerimiz

Çalışma Alanları


Kaşka uluslararası Hukuk Bürosu, faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında güven ve gizlilik prensipleri içinde hızlı ve güçlü çözümler ile yerli ve yabancı müvekkillerinin güncel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır.

Kaşka Uluslararası Hukuk Bürosu; başta gayrimenkul hukuku olmak üzere ticaret hukuku, şirketler hukuku, sözleşmeler, birleşme ve devralmalar, eşya hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sigorta hukuku, Avrupa birliği hukuku, aile hukuku, ceza hukuku, iş hukuku alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.


Gayrimenkul Kukuku

Kaşka Uluslararası Hukuk Bürosu,  ulusal ve uluslararası gayrimenkul kiralama, devri ve her türlü gayrimenkul uyuşmazlıkları, inşaat projeleri, otel, alışveriş merkezi ve turizm gayrimenkul projeleri, gayrimenkul vergi hukuku veçevre hukuku ve düzenlemeleri, kentsel dönüşümde ise başta İzmir ve İstanbul olmak üzere, gayrimenkul gelişim danışmanlığı avukatlık hizmeti vermektedir


Tahkim

Yerli ve yabancı müvekkillerini ulusal ve uluslararası tahkim ile ad hoc mahkemeleri ile yürüttüğü pek davada temsil eder. 


Fikri Mülkiyet Hukuku

Barış Kaşka bu alanda kayıtlı patent avukatı olarak telif hakkı, marka, patent hakları olmak üzere fikri emek ürünlerinin korunmasında müvekkillerini temsil eder. Marka, patent, faydalı model tescili, telif hakları, ticari sırlar, haksız rekabet, lisans,fikri ve sınai mülkiyet, sahte IP ile ilgili ticari düzenlemelerve cezai yaptırımı için hizmet vermektedir.

 


Sigorta Hukuku

Kaşka Uluslararası Hukuk bürosu,sigorta hukuku, emeklilik fonu,sağlık sigortası ve diğer sigorta konularında genel danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir.


Şirketler hukuku

Şirketler hukuku içinde doğan tüm uyuşmalık ve alanlar özellikle yerel ve uluslararası ortak girişimler, şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması bir şirketin ihtiyacı olan tüm aşamaları üzerinde , şirketin sona ermesinden tasfiyesine kadarbununla birlikte yerli ve yabancı konsiryumlar için de danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir. Ayrıca ticari anlaşmalar, ticari uyuşmazlıklar ve sözleşmeler, acentelik, müzakere, yönetim ve fesih, franchising, Türkiye ve AB arasında ticaret ve ihracat finansmanı, haksız rekabet, serbest ticaret anlaşmaları danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.


Avrupa Birliği Hukuku

Kaşka Uluslararası Hukuk Bürosunda, Avrupa Birliği’ndeki gelişmelerin takibi ile güncellenen bilgileri talep eden kurum ve kuruluşlara sunulması, gerek kamu kurumların sivil toplum örgütlerine gerekse ticari şirketlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.


Aile ve Medeni hukuk

Tüm aile uyuşmazlıklarında yasal çözüm getirmekle birlikte özellikle boşanma ,anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat istemleri, eşler arasında mal rejimi tasfiyesi, nesebin reddi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarını tanınması ile ilgili avukatlık hizmetleri verilmektedir.


Ceza Hukuku

Kaşka Uluslararası Hukuk Bürosu, şahısların birbirlerine karşı işlediği bireysel suçlar çocukların işledikleri suçlar, basın yoluyla ve internet yoluyla işlenen suçlar, şirketler hukukundan kaynaklanan suçlar bakımından hukuki destek sağlar.


İş hukuku

Kaşka uluslararası Hukuk Bürosu, iş sözleşmelerinin hazırlanması işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen iş uyuşmazlıkları gibi konulardauyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmeti sunmakla birlikte, iş yeri devri, işveren değişikliği, iş akdinin sonlandırılması hususunda müvekkillere hizmet sunmaktadır.